NEM-ID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIE SKITUR I UGE 5 2012

8 HELE DAGE PÅ SKI

20 - 99 ÅR KR. 6171

00 - 05 ÅR KR. 3305

9 GANG

Pension

Alm. Brand

BankPension

Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse

Industriens Pension - Min side

ISP - Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Lønmodtagernes Dyrtidsfond 

Pensionsinfo

Sampension

SEB Pension

Regioner

Danske regioner

Region Hovedstaden

Region Midtjylland 

Region Nordjylland 

Region Sjælland 

Region Syddanmark 

Råd og nævn m.m.

Ankenævnet på Energiområdet 

Det Etiske Råd 

Det Økonomiske Råd 

Folketingets Ombudsmand 

Forbrugerombudsmanden 

Naturklagenævnet 

Retslægerådet 

Rigsrevisionen 

Spil

Klasselotteriet

Statslige institutioner

Arbejdsmiljøinstituttet 

BaneDanmark 

Danmarks Meteorologiske Institut 

Danmarks Miljøundersøgelser 

Danmarks Statistik 

Datatilsynet 

Det centrale personregister, CPR

Farvandsvæsenet 

Flyvertaktisk Kommando 

Forskningscenter Risø 

Forsvarskommandoen 

GEUS

Hjemmeværnskommandoen 

Politiet

Socialforskningsinstituttet 

Statens Arkiver

Statens Institut for Folkesundhed 

Statens Institut for Strålehygiejne 

Statens IT

Statens Luftfartsvæsen 

Statens Serum Institut 

Statsforvaltningerne 

Søværnets Operative Kommando 

Tinglysningsretten 

Styrelser

Ankestyrelsen 

Arbejdsmarkedsstyrelsen 

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdstilsynet 

Beredskabsstyrelsen 

By og Landskabsstyrelsen

Civilstyrelsen 

Domstolsstyrelsen 

Energistyrelsen 

Erhvervs- og Byggestyrelsen 

Erhvervs- og Selskabstyrelsen 

Finanstilsynet 

Forbrugerstyrelsen 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen 

Fødevarestyrelsen 

IT- og Telestyrelsen 

Konkurrencestyrelsen 

Kort- og Matrikelstyrelsen 

Kunststyrelsen

Lægemiddelstyrelsen 

Miljøstyrelsen 

Patent- og varemærkestyrelsen 

Pensionsstyrelsen

Personalestyrelsen 

Servicestyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen 

Skov- og Naturstyrelsen 

Slots- og Ejendomsstyrelsen 

Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger 

Styrelsen for Bibliotek og Medier

Styrelsen for International Uddannelse

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 

Sundhedsstyrelsen 

Søfartsstyrelsen 

Trafikstyrelsen 

Udlændingeservice

Universitets- og Byggestyrelsen

Økonomistyrelsen

Sundhed

Apotek

Embedslægerne 

H:S Hvidovre hospital 

H:S Rigshospitalet 

Medicinprofilen 

Sundhed.dk 

Uddannelse

Optagelse.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A-kasse

3F - Faglig Fælles A-kasse

3F – Faglig Fælles Forbund

Akademikernes a-kasse 

A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog

CA Online A-kasse

DSA - Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Socialpædagogernes A-kasse

Andet

Boligejer.dk

borger.dk

BorgerWeb

Dansk Børnehaveintra

Dansk Fødevareforskning

Den Centrale Videnskabsetiske Komité

Den Digitale Taskforce

Den offentlige informationsserver

Digitalisér.dk

e-demokrati

Fleksbarsel.dk

Grønlands Selvstyre

Husdyrgodkendelse.dk 

Jobnet

Ledningsejerregistret

Miljøportalen

NemPost

Næringsbasen

Parkeringsordningen i København

Personregistrering.dk

Typegodkendelser.dk

Virk.dk

Biblioteker

Allerød Bibliotek

Assens Bibliotekerne

Billund Bibliotekerne

Brøndby Bibliotekerne

Brønderslev Bibliotek

Det kongelige bibliotek

Egedal Bibliotekerne

Esbjerg Kommunes Biblioteker

Favrskov Bibliotekerne

Faxe Kommunes Biblioteker

Fredensborg Bibliotekerne

Fredericia Bibliotek

Frederikshavn Kommunes Biblioteker

Frederikssund Bibliotekerne

Furesø Bibliotekerne

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Gentofte Bibliotekerne

Gladsaxe Bibliotekerne

Glostrup Bibliotek

Guldborgsund-bibliotekerne

Halsnæs Bibliotekerne

Helsingør Kommunes Biblioteker

Herlev Bibliotekerne

Herning Bibliotekerne

Hjørring Bibliotekerne

Horsens Bibliotek

HvidovreBibliotekerne

Jammerbugt Bibliotekerne

Kerteminde Bibliotekerne

Langeland Bibliotek

Lyngby-Taarbæk Kommunes Bibliotek

Mariagerfjord Bibliotekerne

Middelfart Bibliotek

Morsø Folkebibliotek

Nordfyns Biblioteker

Nyborg Bibliotek

Næstved Bibliotekerne

Odder Bibliotek

Odense Centralbibliotek

Odsherred Bibliotek

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne

Roskilde Bibliotekerne

Rudersdal Bibliotekerne

Skanderborg Kommunes Biblioteker

Skive Bibliotek

Slagelse Bibliotekerne

Sorø Bibliotek

Struer Bibliotek

Sønderborg Kommunes Bibliotek

Tønder Kommunes Biblioteker

Vejle Bibliotekerne

Vesthimmerlands Biblioteker

Vordingborg Bibliotekerne

Aalborg Bibliotekerne

Århus Kommunes Biblioteker

Community & Dating

HOT.dk

Love.dk

Direktorater

Direktoratet for FødevareErhverv

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Fiskeridirektoratet

Kystdirektoratet

Plantedirektoratet

Vejdirektoratet

Fagforening

Arkitekternes Pensionskasse

Dansk Sygeplejeråd

Frie Funtionærer

HK

Krifa

MitIAK

MP Pension - Pasionskassen for Magistre & Psykologer

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Socialpædagogernes Landsforbund

Finans

BRF - Mine Lån

BRF - Netbank

Ekspres Bank

Entercard

GE Money Bank

VP

Forening

Forbrugsforeningen - Danmarks største indkøbsforening 

Foreningskort/Kreditkort

FDB medlems- og betalingskort

LO Plus Guldkort

Forsikring

Alm. Brand

ATP

Tryg

Kommunal selvbetjening

Boligforbrug 

Borgerservice.dk

Byggesagarkiv

Børnetilskud

Din Barsel

Din Boligstøtte

Din Borgerkonto

Flytteanmeldelsen

NetForvaltning Ejendomshandel

Pensionsguiden

Skoleindskrivning

Underholdsbidrag

 

Kommuner

Albertslund Kommune

Allerød Kommune

Assens Kommune

Ballerup Kommune

Billund Kommune

Bornholms Regionskommune

Brøndby Kommune

Brønderslev Kommune

Dragør Kommune

Egedal Kommune

Esbjerg Kommune

Fanø Kommune

Favrskov Kommune

Faxe Kommune

Fredensborg Kommune

Fredericia Kommune

Frederiksberg Kommune

Frederikshavn Kommune

Frederikssund Kommune

Furesø Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

Gentofte Kommune

Gladsaxe Kommune

Glostrup Kommune

Greve Kommune

Gribskov Kommune

Guldborgsund Kommune

Haderslev Kommune

Halsnæs Kommune

Hedensted Kommune

Helsingør Kommune

Herlev Kommune

Herning Kommune

Hillerød Kommune

Hjørring Kommune

Holbæk Kommune

Holstebro Kommune

Horsens Kommune

Hvidovre Kommune

Høje-Taastrup Kommune

Hørsholm Kommune

Ikast-Brande Kommune

Ishøj Kommune

Jammerbugt Kommune

Kalundborg Kommune

Kerteminde Kommune

Kolding Kommune

Københavns Kommune

Køge Kommune

Langeland Kommune

Lejre Kommune

Lemvig Kommune

Lolland Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

Læsø Kommune

Mariagerfjord Kommune

Middelfart Kommune

Morsø Kommune

Norddjurs Kommune

Nordfyns Kommune

Nyborg Kommune

Næstved Kommune

Odder Kommune

Odense Kommune

Odsherred Kommune

Randers Kommune

Rebild Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringsted Kommune

Roskilde Kommune

Rudersdal Kommune

Rødovre Kommune

Samsø Kommune

Silkeborg Kommune

Skanderborg Kommune

Skive Kommune

Slagelse Kommune

Solrød Kommune

Sorø Kommune

Stevns Kommune

Struer Kommune

Svendborg Kommune

Syddjurs Kommune

Sønderborg Kommune

Thisted Kommune

Tønder Kommune

Tårnby Kommune

Vallensbæk Kommune

Varde Kommune

Vejen Kommune

Vejle Kommune

Vesthimmerlands Kommune

Viborg Kommune

Vordingborg Kommune

Ærø Kommune

Aabenraa Kommune

Aalborg Kommune

Århus Kommune

Kreditkort

AcceptCard

Ministerier

Beskæftigelsesministeriet

Finansmininsteriet

Forsvarsministeriet

Indenrigs- og sundhedsministeriet

Justitsministeriet

Kirkeministeriet

Klima- og Energiministeriet

Kulturministeriet

Miljøministeriet

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Skatteministeriet

Socialministeriet

Statsministeriet

Transportministeriet

Udenrigsministeriet

Undervisningsministeriet

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Penge og skat

FerieKonto

KommuneKredit

Landsskatteretten

Lønmodtagernes Garantifond (LG)

NemKonto

Skat

Studielaan.dk

SU